Un seul Haïti,une seule radio Haïti sou kè'm. Oui quelque soit là ou je suis se sera toujours "HAÌTI SOU KÈ'M"